Akvaponisk - Fremtidens dyrkemetode

Et økosystem med fisk og planterAkvaponisk er en naturlig, miljøvennlig og bærekraftig dyrkemetode.
Vann fra fiskeoppdrett gir næring til plantene, og plantene renser vannet for fisken.
Det er en lukket syklus som gjør at vi bruker 95% mindre vann enn tradisjonell dyrking,
beholder all næring i syklusen, som gjør at vi har null utslipp.
Aquaponisk Konsulent

Tore Pedersen Bore (mail:tore@imba.no)

Drevet med akvaponisk i 8 år, bygget og driftet kommersielt i 5 år.